Budynki edukacyjne

Przedszkole Biedrusko

lorem ipsum

Przedszkole Akademos

powstało w Złotnikach, gmina Suchy Las, na terenie kameralnego osiedla Złotniki Park.

Przedszkole w Golęczewie

lorem ipsum

Przedszkole w Boganowie

lorem ipsum

Filia Szkoły Podstawowej w suchym Lesie

Przejęcie placu budowy pod budowę Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej nastąpiło 20-02-2014, w ślad za tym przystąpiono do prac budowlanych. Budowa trwała 7 miesięcy, a oficjalna prezentacja i przekazanie obiektu Gminie Suchy Las nastąpiło 25-09-2014.

Szkoła jest obiektem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 2276,9 m2 i kubaturze 13455,3 m3. W obiekcie znajduje się m.in.:

9 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, sala korekcyjna oraz pomieszczenia zaplecza takie jak: kuchnia, stołówka, świetlica, biblioteka, pomieszczenia dla kadry i pozostałego personelu szkoły: pokój nauczycielski, pokój logopedy, psychologa, pielęgniarki i pracowników technicznych.

Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego infrastrukturę uzupełnia pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z zapleczem socjalnym, parkingiem i drogami dojazdowymi.