Obiekty użyteczności publicznej

Budowa budynku Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (Stanowiska ds. Analizowania i Prognozowania Zagrożeń) przy ul. Bobrzańskiej i ul. Milczańskiej w Poznaniu.

Przebudowa i rozbudowa siedziby ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu.

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”.

Wykonanie remontu Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt  w Instytucie CZMP w Łodzi wraz z zakupem, dostawą i montażem sprzętu i aparatury medycznej do wbudowania oraz elementów infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu.

Przebudowa Kliniki Kardiochirurgii wraz z dobudową bloku operacyjnego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi.

Wykonanie remontu Kliniki Neonatologii CZMP.

Zaprojektowanie i wybudowanie Strażnicy LSRG dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.

Kapitalny remont kamienicy będącej pod ochroną konserwatorską w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3.

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego o budynek do rezonansu magnetycznego.

 

 

Roboty remontowe siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Remont budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.