Obiekty użyteczności publicznej

Budowa budynku Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego i Komendy Miejskiej Państwowoej Straży Pożarnej (Stanowiska ds. Analizowania i Prognozowania Zagrożeń) przy ul. Bobrzańskiej i ul. Milczańskiej w Poznaniu

Przebudowa z rozbudową siedziby ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu

Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy w Bełchatowie w ramach projektu pn. „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

Wykonanie remontu KN oraz KITWWNiN wraz z zakupem, dostawą i montażem sprzętu i aparatury medycznej do wbudowania oraz elementów infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Poprawa jakości specjalistycznych usług medycznych poprzez remont oraz zakup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Intensywnej Terapii Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie CZMP w Łodzi.

Przebudowa Kliniki Kardiochirurgii wraz z dobudową bloku operacyjnego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi

Klinika Neonatologii CZMP

Zaprojektowanie i wybudowanie Strażnicy LSRG dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Kapitalny remont kamienicy będącej pod ochroną konserwatorską w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 3

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szpitala o budynek do rezonansu magnetycznego

Roboty remontowe siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Remont budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze